EZO – evidence zájmových osob StB

výpis databáze

Rejstřík

Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!

V seznamech EZO jsou kromě jména, národnosti, pohlaví, data a místa narození, uvedena také data zavedení do evidence.

Zkratky a terminologie